Категория : Доклад

“Промени в климата и суша” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специлания доклад на IPCC относно промените в климата, опустиняването, деградацията на сушата, устойчиво управление на земите, хранителна сигурност…

“Глобално затопляне с 1,5 ºC” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специалния доклад на IPCC относно последиците от глобално затопляне с 1,5 °C над пред-индустриалните нива, сценарии за емисии на парникови газове, в контекста на засилването на световната реакция срещу заплахата от промените в климата, устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността.

“Състояние на глобалния климат през 2020”

Годишната оценка на климата на Земята Световната метеорологична организация за 2020 г, извършена чрез 7 основни индикатори за световния климат – концентрации на парникови газове, температура, морско равнище, морски лед в Арктика, ледовете в Антарктида и др.

Климатични промени 2021: Физическата научна основа

Резюме на резултатите от 1-ва работна група от 6-я оценъчен доклад на IPCC, занимаваща се с науката за климата. На…

Състояние на глобалния климат през 2020

Годишната оценка на климата на Земята, изготвена от Световната метеорологична организация за 2020 г, извършена чрез 7 основни индикатори за…