Условия за ползване

Условията за използване, описани на тази страница, уреждат отношенията ни с потребители, които посещават или взаимодействат с www.climateka.bg („Климатека“). Този уебсайт е разработен за интерактивна обществена употреба. Използвайки или осъществявайки достъп до нашия сайт, вие се съгласявате отношенията ни да бъдат регулирани от следните условия.

Защита на лични данни

Опазването на вашите лични данни е важно за нас. Политиката за защита на лични данни на Климатека описва как събираме и използваме информация за вас чрез функционалностите на нашия уебсайт или чрез социални мрежи.

Използване на съдържание от потребители на Climateka.bg

Цялото съдържание, достъпно на Climateka.bg („Съдържание“), може да бъде използвано съгласно правилата на Creative Commons license. Накратко, наши читатели и други организации и медии, които биха желали да споделят Съдържание, могат да го направят при условие, че при споделянето посочат като източник сайта Climateka.bg и името на автора на споделяното Съдържание.

Условия за сътрудничество с автори

В случай, че желаете да бъдете наши автори и да публикуваме Ваш труд, моля свържете се с нас, за да ви запознаем с условията, при които това може да се случи.

Използване на Climateka.bg

Използвайки този сайт, вие приемате, че:

  • Няма да изпращате неоторизирани търговски комуникации или спам.
  • Няма да качвате вируси или злонамерен код.
  • Няма да изпращате за публикуване съдържание към този сайт, което нарушава правата върху интелектуалната собственост, авторските права или търговските марки.
  • Няма да направите нищо незаконно на този сайт.
  • Няма да улеснявате или насърчавате всяко нарушение на тези условия за ползване.

Ограничаване на отговорността и гаранции

„Климатека“ активно насърчава взаимодействието и споделянето на знания между автори и читатели. Авторите са отговорни за предоставянето на валидна информация за себе си и за публикуваното им съдържание. Climateka.bg се стреми да предоставя точна и обективна информация, като това обичайно се проверява чрез позоваване на достоверни източници. Въпреки това Climateka.bg не може да гарантира точността или валидността на всяко генерирано от авторите съдържание.

Ние не носим отговорност за косвени, случайни, последващи или други щети, произтичащи от използването на този сайт. Опитваме се да поддържаме сайта достъпен, напълно функционален и без грешки 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Въпреки това, тъй като използваме външни доставчици на услуги за достъп до интернет и подбор на технологични услуги, ние предоставяме този уебсайт само такъв, какъвто е. Следователно услугите на този сайт не са гарантирани като непрекъснати, без грешки или напълно сигурни. В допълнение, ние не даваме и по този начин отхвърляме всякакви изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, годност за определена цел, неспазване на правото на собственост и всякакви гаранции, произтичащи от използването на сайта или търговски практики.

Определения

  • Под „автор“ се има предвид лица, които пишат съдържание за Climateka.bg. Когато използваме думата автор имаме предвид и гост-автори.
  • Под „уебсайт“ и „сайт“ се има предвид пълния набор от функции и услуги, предоставени чрез Climateka.bg.
  • Под „нас“, „ние“ и „нашите“ се има предвид Сдружение “Осъзнато утре” бранда Климатека и други наши брандове и всички други партньорски организации, работещи на уебсайта.
  • Под „съдържание“ се има предвид публукувани на нашия сайт статии.
  • Под „използване“ имаме предвид използване, копиране, изпълнение или показване, разпространение, промяна, превод, качване, изтегляне, свързване, препратка, коментиране или създаване на производни произведения.