Мит: Климатът се е променял и преди – днес е същото

Становището на науката: Научен анализ показва, че парниковите газове, основно CO2, са контролирали повечето минали климатични промени. Те показват колко чувствителен е климатът към колебанията в количеството въглероден диоксид в атмосферата. Доказателствата за това са разпространени в целия геоложки запис. Това показва ясно, че този път хората са причината, главно чрез емисиите CO2, които отделяме.

Мит: „Климатът винаги се променя. Имали сме ледникови епохи и по-топли периоди, когато в Шпицберген са открити алигатори. Ледени епохи са настъпвали в сто хиляди годишен цикъл през последните 700 хиляди години и е имало предишни периоди, които изглеждат по-топли от настоящите, въпреки че нивата на CO2 са били по-ниски, отколкото сега. Съвсем наскоро имахме средновековния топъл период и малката ледникова епоха.” (Ричард Линдзен)

Фигурата показва земното кълбо с голяма ледена шапка, видима на север.
Земята  през ледниковия период. Автор: Ittiz, източник Wikipedia .

Парниковите газове – предимно CO2, но също и метан – участват в повечето минали климатични промени на Земята. Когато тяхното количество намалее, глобалният климат стана по-студен. Когато количеството им се увеличи, глобалният климат стана по-топъл. Когато нивата на CO2 скачат бързо, глобалното затопляне, което следва, е силно разрушително и понякога предизвика масово измиране. Хората днес отделят огромни количества CO2 със скорост по-голяма дори от най-разрушителните климатични промени в миналото на Земята.

Рязка срещу бавна промяна

Животът процъфтява в Еоцена, Кредата и други периоди на високо съдържание на CO2 в атмосферата, защото парниковите газове са били в баланс с въглерода в океаните и изветрянето на скалите. Животът, океанската химия и атмосферните газове са имали милиони години, за да се приспособят към тези нива.

Но в миналото на Земята е имало няколко пъти, когато температурата на Земята рязко е скачала, по същия начин, както днес. Те са били причинени от големи и бързи увеличения на емисии на парникови газове, точно както се случва днес в резултат от човешката дейност.

Тези резки промени на глобалния климат почти винаги са били много разрушителни за живота, причинявайки масово изчезване, като в края на пермския, триасния или дори в средата на камбрийския период. Симптомите от тези събития (голям, бърз скок на глобалните температури, покачване на нивото на морето и подкиселяване на океана) се случват днес с климатичните промени, причинени от човека.

Така че да, климатът се е променил преди хората и в повечето случаи учените знаят защо. Във всички случаи виждаме еднаква връзка между нивата на CO2 и глобалните температури. А миналите примери за бързи въглеродни емисии (точно както днес) като цяло бяха силно разрушителни за живота на Земята.

Статията е адаптирана от Skeptical Science