Климатични промени 2021: Физическата научна основа

Резюме на резултатите от 1-ва работна група от 6-я оценъчен доклад на IPCC, занимаваща се с науката за климата. На база на хиляди научни изследвания е направено обощение за състоянието на климата на Земята, оценка на човешкото въздействие и очаквани бъдещи промени.

Източник: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
Пълен доклад: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport