Павлин Стоянов

18 Публикации

Офшорните вятърни паркове у нас се нуждаят от ясна регулация, за да привлекат инвеститори

Павлин Стоянов в предаването „Made in Green“ по Bloomberg TV Bulgaria, където разказва за възможностите за изграждане на офшорни вятърни паркове в Черно море.

Общините трябва да имат реалистичен план в областта на енергетиката и климата, смята експертът Павлин Стоянов

Павлин Стоянов от екипа ни в интервю за БТА относно плановете на общините за енергиен преход. Материалът е разработен в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.

В сила е забраната за стари коли в центъра на София: Какви ще са санкциите?

Павлин Стоянов в интервю по “BTV Новините” относно нововъведената зона за ниски емисии в столицата.

Първата енергийна общност в България набира участници

Съвместен материал на Павлин Стоянов с Таня Милушева от БНР – “Хоризонт” относно първата енергийна общност у нас, която ще бъде сформирана в Габрово. 

Защо сме енергийно бедни? Едва 6% санирани многофамилни сгради за 20 години

Павлин Стоянов от авторския ни екип в Bulgaria On Air относно проблемите при санирането на сградите в България.

Начини за постигане на енергийна ефективност в новото европейско законодателство

Има два регламентирани подхода за насърчаване и увеличаване на енергийната ефективност – схема за индивидуални задължения на енергийни предприятия, които трябва да постигат енергийни спестявания при клиентите си; и алтернативни мерки. Почти всички държави в ЕС се опитват да намерят баланс между двата подхода, който да работи без непропорционална икономическа и социална тежест. В България от 2017 г. насам основната тежест беше поставена върху първия начин, но не беше постигнат практически резултат. Алтернативните мерки означават всякакви други възможни политически, финансови, икономически, нормативни и социални инструменти, които могат да стимулират и увеличат енергийната ефективност. 

Геотермалната енергия – възможност България да стане енергийно независима

Павлин Стоянов в интервю за Bulgaria On Air относно предимствата и потенциала на геотермалната енергия в България.

Геотермалната енергия е ценна възможност в прехода към енергийна независимост, която България не използва

Геотермалната енергия е местен ресурс, който има потенциала да осигури базова електрическа и топлинна / охладителна енергия при ефективни оперативни разходи. Тя представлява възобновяем ресурс, който може да бъде експлоатиран с нулеви парникови емисии. Тези основни характеристики поставят геотермалната енергия в центъра на съвременната визия на Европейския съюз за чиста икономика. Както и при останалите системи за производство на енергия от възобновяеми източници, експлоатацията на геотермална енергия трябваше да достигне определено технологично ниво в годините, за да се осигури икономическа и енергийна ефективност на производството. Този прогрес компенсира рисковете и разходите за проучване и развитие на проектите. Въпреки това, при геотермалната енергия винаги съществува геоложки риск – инвестициите в проучвания невинаги имат за резултат работещ проект. Затова въвеждането ѝ в енергийния микс на държавите и ежедневието на хората се нуждае от специфична нормативна рамка и подкрепа. Инвеститорите винаги биха се доверили на ясна управленска воля, конкретен план за действие и определени законови гаранции.

Необходимо е по-конкретно дефиниране на енергийните общности в Закона за енергетиката

Павлин Стоянов от авторския ни екип в интервю за Bloomberg TV Bulgaria относно каква трябва да бъде ролята на енергийните общности в България.

Готови ли са българските граждани да произвеждат сами енергията си?

Павлин Стоянов от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио София относно начините за въвеждане на децентрализирана енергийна система в България.