Категория : Климатология

Климатични промени 2021: Физическата научна основа

Резюме на резултатите от 1-ва работна група от 6-я оценъчен доклад на IPCC, занимаваща се с науката за климата. На…

Състояние на глобалния климат през 2020

Годишната оценка на климата на Земята, изготвена от Световната метеорологична организация за 2020 г, извършена чрез 7 основни индикатори за…