Лидия Витанова

9 Публикации

Как умният транспорт ще подобри начина ни на живот?

Д-р Лидия Витанова от авторския ни екип в интервю за Bloomberg TV Bulgaria относно умния градски транспорт.

Лошото градско планиране и липсата на паркове са сред неблагоприятните фактори върху човешкото здраве, смята д-р Лидия Витанова

Д-р Лидия Витанова от авторския ни екип в интервю за БТА относно проблемите на българските градове и концепцията за умен градски траснпорт в контекста на климатичните изменения.

“Поумнява” ли транспортът в София?

Д-р Лидия Витанова от авторския ни екип гостува в предаването “Ритъмът на столицата” по Радио София, където говори по темата за умен градски транспорт.

Кога да очакваме у нас умно умение на паркиране и управление на трафика?

Д-р Лидия Витанова от авторския ни екип в интервю за България от Еър относно концепцията за умен градски транспорт.

Умният транспорт помага на градовете да използват ресурсите си по-ефикасно и отговорно, като щадят природата и климата

Какво е умен транспорт и кои големи градове по света използват новите тенденции и иновации в обществения транспорт, за да подобрят функционирането си? Дали има умни транспортни технологии и в България? Статията разкрива връзката между умния транспорт и климатичните промени и разглежда какви са предизвикателствата пред умния транспорт и навлизащите технологии по света и у нас. Според данни на община София и “Информационно обслужване”, регистрираните автомобили през последните години в столицата са около 1 милион. Ако включим и другите моторни превозни средства, като микробуси, мотори, мотопеди и автобуси, броят им ще е еквивалентен с този на жителите на София (над 1,2 млн.). Увеличеният трафик, задръстванията и лошата инфраструктура водят до увеличени емисии, замърсяване на въздуха, градски топлинен остров, влошаване на човешкото здраве и цялостен дискомфорт на жителите. За тази цел е необходимо постоянно да се изграждат, развиват и прилагат стратегии за посрещане на предизвикателствата на градската мобилност и решаване на проблемите, свързани с нея, като част от всеки един уникален и умен град.

Топлинен остров в България и какво е влиянието му върху градската среда и хората?

По последни данни, за последните 145 г. температурата в централните части на София се е повишила с приблизително 4 °C, поради нарастващата урбанизация, потреблението на енергия и вследствие на климатичните промени. В Пловдив и Варна се наблюдава умерена интензивност на острова на топлина от около 1 °C до 2 °C разлика между централните части и покрайнините. Важно е гражданите да бъдат добре информирани и да участват активно в акции за подобряване на климата. Държавното и местно управление носят отговорност да работят по въвеждането на финансови стимули за зелени покриви и фасади, използване на електромобили, умни технологии и правилното усвояване на незастроени и публични пространства.

Пресклуб: Топлинен остров в София – какво е влиянието му върху градската среда и хората?

На 31 май 2023 г. Климатека организира провеждането на пресклуб на тема “Топлинен остров в София – какво е влиянието му върху градската среда и хората?”. В него д-р Лидия Витанова представи феномена “Градски сотров на топлина”, с акцент върху неговото влияние в град София. Тя също така разказа какви са възмонжите мерки за управлението на това явление. Благодарим на всички присъстващи медии, които отразиха събитието!

Д-р Лидия Витанова: Умните градове правят ежедневието по-лесно

Интервю на д-р Лидия Витанова от авторския ни екип за БНР – Радио Благоевград относно умните градове.

Какво е умен град и има ли приложение в България?

Тази статия има за цел да запознае читателите за понятията „умен или интелигентен град“ и дали има подобни градове и технологии в България. Също така ще се опитаме да открием как умните градове отговарят на климатичните промени и промените в средата, в която живеем, какви са предизвикателствата пред умния град, каква е основната му цел и какви са ефектите на умния град, какво и как ще успее да подобри. София се намира на 107-мо от общо 118 класирани умни градове според „Smart city index 2021“ на Института за развитие на управлението към Сингапурския университет за технологии и дизайн. За да се превърне София в умен, устойчив и лесно адаптивен към климатичните промени град, е необходимо да се работи както структурно, така и технологично в сферите здравеопазване и сигурност, рециклиране, мобилност, оползотворяване на зелените площи, както и в сектора на управление. Необходимо е да се изграждат и укрепват иновативни екосистеми и нови технологии, да се насърчава взаимодействието между образованието, науката и иновациите.