Учени от GATE разработиха първия Енергиен атлас на София

Лидия Витанова от авторския ни екип в интервю по БНР – Радио София относно първия енергиен атлас на София.

Първият Енергиен атлас на София беше създаден от учени от GATE. Енергийните атласи дават изчерпателна справка от данни и интерактивни карти на енергийната инфраструктура и ресурси в даден район. Те дават отговори на проблемите, свързани с увеличаване на енергията, промяна на климата и интензивността на острова на топлина, каза пред Радио София д-р инж. Лидия Витанова – водещ изследовател на изследването и автор в „Климатека“.

По отношение на електроенергията, много икономически развити страни са изправени пред сериозен енергиен недостиг през последните години. Потреблението на енергия непрекъснато се повишава, което буди безпокойство. Основна причина за това е нарастването на населението в световен мащаб и необходимостта от енергия в градските райони. Това налага ефективно енергийно планиране.

„Когато имаме подобна интерактивна карта, тя може да даде отговори на много проблеми. Енергийният атлас може да се разглежда като основен и много важен инструмент за изследователите, за обществото и местните власти, например в координиране на действия в областта на климата и намаляването на потреблението на енергия“, каза д-р инж. Лидия Витанова.

По думите й, в София се наблюдава бърза урбанизация и увеличение на потреблението на енергия. Тъй като до момента са липсвали проучвания върху оценката на потреблението на енергия на ниво сграда в столицата, не са били взети и конкретни решения за намаляване, както на потреблението на енергия, така и на емисиите на CO2.

„Нашето изследване комбинира подходи на географски информационни системи и статистически методи. Изчислението на потреблението на енергия, което ние използваме, е от данни, които са свързани със сертификация за енергийни характеристики на сгради в София. Ние използваме повече от 2500 представителни сгради в София, като групите, които са свързани към тези сгради са административни, културни, здравни, хотели, детски градини, жилищни сгради, търговски, училища, за спорт и университети“, добави инж. Лидия Витанова.

Тя добави, че изследването показва увеличение на използваната електроенергия в централната част на София, както и в търговските обекти, сградите със спортни съоръжения и университетите. Това се наблюдава именно в сградите, които са с по-голяма площ и с по-ниско ниво на енергийна ефективност, каза тя.

„От друга страна това е пряко свързано с увеличаване на температурите и с интензивността на остров на топлина в София“, уточни инж. Лидия Витанова.

Тя добави, че Енергийният атлас би бил полезен, когато се координират действия в областта на потреблението на енергия, в изменението на климата, както и за определяне на цели за нулеви емисии. Той е необходим и за подпомагане на гражданите и общностите, чрез предоставяне на полезна енергийна информация.


Пълния запис от интервюто изслушай тук. Статията на Лидия Витанова относно енергийния атлас на София прочети тук.