След енергийния атлас на София работят по климатичния ѝ профил

Д-р Лидия Витанова от авторския ни екип в интервю за БНР относно новия енергиен атлас на София.

В института GATE в София се работи по изследвания, свързани с острови на топлина и енергиен атлас на София. Това са два много важни компонента, свързани с климатичния профил на българската столица.

Факторите за повишаване на температурите трябва да се проучват, както и последствията. Това ще помогне за по-добрата осведоменост на населението за възможните здравни, социални и екологични рискове и ползи, а на властта – за определянето на правилни политики.

Това обясни пред БНР-Радио София Лидия Витанова – изследовател в институт GATE и част от авторския екип на Климатека. Тя е доктор по климатология и инженер-еколог.

“Идеята е климатичният профил на София да се използва като инструмент от изследователите, обществото и местните власти при планирането на действията в областта на климата и намаляването на потреблението на енергия, както и за определяне на цели за нулеви емисии, за подпомагане на гражданите и общностите чрез предоставяне на енергийна информация по разбираем начин.”

Специалисти като д-р Витанова определят като иновативен подхода, за изследване и очертаване на профила на София. По думите ѝ, за момента е трудно да се направи сравнение с друг голям български град.

Градският климатичен профил категорично може да е ценен за Столичната община, убедена е д-р Витанова:

“Подобни разработки могат да са полезни за вземането на мерки за бъдещето ни развитие в посока климатична и енергийна ефективност и въглеродна неутралност. Също така да се използват за оценка на влиянието на климата, потреблението на енергия и за идентифициране на стратегии за преоборудване и възобновяеми енергийни източници с цел постигане на енергийни и климатични цели. Това от своя страна ще допринесе за подобряването на енергийната сигурност, конкурентоспособността и устойчивостта в столицата ни.“

В момента с колегите си от института д-р Лидия Витанова планира съставянето на транспортен енергиен атлас за София, както и на рискова карта. Те ще допълнят климатичния профил на столицата.

Чуйте разговора на Елена Пъневска.


Пълния запис от интервюто изслушай тук.