Климатека празнува рожден ден

На една година децата прохождат – не просто правят първите си стъпки, но тръгват уверено и сами избират посоката, в която искат да изследват света. На 5 юни, Денят на околната среда, Климатека става на една година. Една година, в която направихме първите си крачки и се опитахме да приближим науката за климата до българското общество. Една година, в която проходихме, но и си набелязахме бъдещи цели, които да постигнем.

Защо създадохме Климатека?

Климатека е българска информационна платформа за причините и следствията от климатичните промени, представени в научнопопулярен стил и на достъпен език. До момента у нас липсваше такава платформа, посветена на климатичните промени. В същото време ние си даваме сметка, че тази тема е сложна и трудно се “превежда” на достъпен език. Затова създадохме общност от учени и експерти от различни направления, които представят авторски публикации и отразяват климатичните промени през тяхната собствена експертиза, но така, че да бъдат разбрани от всеки. 

Докато в глобален мащаб има научен консенсус, че климатичните промени съществуват, в България темата все още не е навлязла достатъчно. Време е разговорът да премине на следващо ниво и вместо да обсъждаме дали климатичните промени съществуват, да се информираме какви са причините и следствията от тези промени, а също и какви са мерките и решенията за смекчаване и адаптация. Информираността и образоваността на обществото е базова стъпка, за да могат да се вземат адекватни и информирани решения. 

Какво се случи за една година? 

Климатека се роди в предизвикателна и турбулентна година, белязана от глобална пандемия и политическата и икономическа криза в страната. Въпреки, че общественото и медийното внимание бяха насочени към тези настоящи предизвикателства, смятаме, че темата за климатичните промени не търпи отлагане и е време да се води открит диалог. 

Научна общност и автори

През юни 2020 г. започнахме с екип от трима автори в сферата на природните науки – климатология, биоразнообразие и геоморфология. Впоследствие развихме общността  до над 15 автора и продължаваме да разширяваме авторския кръг. Вярваме, че една от стойностите на Климатека е в това, че си партнира с автори, които са експерти в различни направления и които разискват и коментират темата за климата през различни ъгли. Виж кои са авторите от общността ни ТУК

Те работят в направления, като: 

 • Кръгова икономика и устойчиво регионално развитие
 • Енергетика, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
 • Здраве, здравеопазване и храни
 • Климатология, метеорология, хидрология
 • Екология и геоекология
 • Биоразнообразие
 • Политология, социология и други.

Спечелихме годишните награди на Българска фондация биоразнообразие

През октомври, едва 5 месеца след откриването на платформата, получихме и голямо признание, като спечелихме награда на публиката в най-оспорваната категория на годишните награди на Българска фондация биоразнообразие “Най-успешна кампания свързана с опазване на биоразнообразието и климата”. 

В последната година публикувахме над 90 авторски статии, в които разгледахме различни въпроси и теми, свързани с климатичните промени. От взаимовръзката на климатичните промени с екстремните метеорологични явления и последиците върху здравето на хората, през енергийното планиране и възможностите, които дава кръговата икономика като отговор на създадените проблеми. Търсим и анализираме как климатичните промени се отразяват върху всяка една сфера от живота ни, включително и как могат да бъдат преодолени щетите, нанесени досега върху биоразнообразието на света около нас.  

Разширихме екипа

В началото на 2021 г. към основния екип на Климатека се присъедини и Оля Стоянова, журналист и доктор по обществени комуникации и информационни науки, която пое ролята на медиен специалист в платформата. 

И още

Продължаваме да правим множество приятели и партньори, с които имаме обща цел и мисия да работим за по-добро информиране на обществото с факти и анализи за климатичните промени. Изграждаме и партньорска мрежа медии и журналисти в стремежа си да представяме висококачествено съдържание, което да достига до все по-широк кръг от хора в България. 

Създадохме и нова секция Видео в сайта ни, в която си партнираме с екологично движение „За Земята“ и популяризираме образователния онлайн курс ClimAlt, с включени над 50 видео урока. Този курс също, като цялостната ни платформа, е насочен към образование в темата за климатичните промени.

А сега накъде?

 • Продължаваме да работим по изграждането на все по-голяма общност от учени от различни направления, за да можем да даваме гласност на техните проучвания и анализи. 
 • Планираме поредица от събития, в която един експерт представя конкретна тема, свързана с климатичните промени. Ето и първото издание, което ще се състои на 8 юни от 18 ч. ТУК.
 • Част сме от регионална мрежа от информационни платформи за климатичните промени, с които обменяме данни и анализи с учени и експерти от Централна и Източна Европа, за да получим по-реална и цялостна картина за света, в който живеем и за съществуващите проблеми и решения. 
 • Работим и по създаването на ресурсен център, в който събираме доклади, публикации, нормативни документи и анализи, които да бъдат в полза на експерти, граждани и медии, които се интересуват от темата за климатичните проблеми.

Благодарим на всички наши читатели, автори, партньори и приятели, които не само ни подкрепят, но и с които споделяме общи разбирания, че климатичните промени ни засягат пряко и трябва да мислим критично за тях.


Включи се в уебинара ни: Климатични промени, горещи вълни и човешкото здраве на 8 юни от 18 ч.

С него ще отбележим първия рожден ден на Климатека, но и ще се възползваме да говорим за връзката между климатичните промени и здравето, и по-конкретно – за топлинните удари. Лектор ще бъде автор от нашата научна общност – гл. ас. д-р Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването. Зорница Спасова е научен секретар на Българското дружество по медицинска география и организатор на the Lancet Countdown on Health and Climate Change в България, а нейните интереси са фокусирани върху въздействието на климата върху човешкото здраве.