Диви роднини

Радина Калдамукова от екипа ни в интервю с Василена Мирчев по БНР „Христо Ботев“ в предаването “Лабиринти на познанието“. Темата е: „Дивите роднини на културните растения са по-приспособими към трайни засушавания“.

Обикновено не ги забелязваме или ги скубем и плевим, когато са в градината ни. Става въпрос за дивите растения, предшественици на много от познатите ни културни видове, които използваме днес за прехрана.

Дивите растения обаче, се оказват важен фактор за запазване на хранителната сигурност в условия на променящ се климат и нарастващо население.

Знаем от историята какви рискове крие монокултурното земеделие и колко уязвимо може да бъде то.

А всички модерни култивирани видове са еволюирали от диви предци къде с естествен отбор, къде чрез селекция.

Дивите роднини – Crop Wild Relatives (CWR) са всички видове, които се срещат в природата и които до известна степен са генетично свързани с ядливи и фуражни култури, лечебни растения, подправки, декоративни и горски видове, използвани от човека.

Дивите слънчогледи например могат да се адаптират към много по-студени или горещи условия от полските си братовчеди, но в същото време те са достатъчно близки генетично, за да могат да се кръстосат, а процесът не изисква генно инженерство.

Друг любопитен пример, който споделя Радина Калдамукова, магистър по геоекология от университета в Тюбинген, е как в Европа и България използването на подложки от диви (американски) видове грозде се оказва спасяваща стратегия след опустошаването на десетки милиони декари европейски лозя от дребния вредител филоксера през 60-те години на 19 век.

Радина изтъква и една неочаквана полза от модите в храната и интереса към позабравени ядивни видове и сортове от рода на киноа, булгур, тученица, манголд и пр.

Оригиналната публикация, заедно с пълния запис от гостуването, виж тук, а статията на Радина относно дивите роднити – тук.