Оля Пенева

3 Публикации

Оля Пенева: Бизнесът представя различни продукти за зелени – недейте да вярвате, а задавайте въпроси!

Оля Пенева от екипа ни в предаването “България, Европа и светът на фокус” на Радио “Фокус” относно връзката между климатичните промени и човешките права.

От опасност към отговорност: Защо климатичните промени изискват нов поглед върху човешките права?

Климатичните промени носят висок риск за нарушаване на човешките права в глобален аспект. И ако досега сме свикнали да търсим защита от правителството, вече е време да зададем въпросите си към тези предприятия, които замърсяват и остават ненаказани за щетите върху околната среда и върху качеството на живот на хората. Въпросът е дали можем да направим нещо и как да се справим с проблемите със замърсяването и покачването на температурите? Правото на чиста околна среда е уникално в това, че е колективно право, което цели да сплотява всички ни под една кауза – човешките права и бъдещото на планетата.

Лидерската роля на жените в борбата с изменението на климата

Съвместен материал на Оля Пенева с Антония Каменичка от БНР – Радио София по теамта за жените и климатичните промени. Материалът е разработен в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.