Лидерската роля на жените в борбата с изменението на климата

Съвместен материал на Оля Пенева с Антония Каменичка от БНР – Радио София по теамта за жените и климатичните промени. Материалът е разработен в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.

В навечерието на Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, гостенката в предаването “Ритъмът на столицата” Оля Пенева разказа за специфичните сили, които жените притежават като спасители и лидери в борбата с климатичните изменения. Тристранната роля на жените предприемачи, активисти и потребители дава вдъхновяващи примери за ангажираност и мерки. Оля Пенева e специалист по бизнес и човешки права и вярва в приложението на подход, основан на правата на човека в разрешаването на глобалните проблеми. В академичната си дейност, тя е анализирала възможността за прилагане на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека в България, следвайки моделите за развитие на политиките за равнопоставеността. Основател е на Българската фондация за бизнеса и правата на човека. В работата си се стреми към прилагане на междусекторен подход при разглеждането на значими теми, свързани с въздействието на бизнеса върху човешките права. Вярва в нуждата от поставянето на темата за защитата на околната среда успоредно с темата за човешките права.

“Овластяването на жените в Австралия е малко по-развито, когато говорим за климатичните промени, има повече информираност, повече активизъм. Природните сили в Австралия свързани със сушата, с пожарите изискват едно превантивно мислене. Тоест, какво мога да направя днес, за да съм подготвена утре. Грижата, която има и връзката към земята е може би малко по-засилена поради тази причина”, сподели Пенева.

По думите й проектът е стартиращ и се е породил от гражданско правна позиция и наблюденията й върху това, какво правят жените вкъщи. Тя подчерта, че както жените се грижат за дома, така трябва да се грижат и за планетата.

“Имаме нужда от интервенция, имаме нужда от повече осведоменост и повече действие. Ние сме част от една колективна общност и климатичните промени ни тласкат към тази насока, да мислим, че не сме само това, което правя днес вкъщи и не ме засяга навън”, посочи Пенева.

Тя отбеляза, че жените са по-суетни и купуват повече дрехи, но когато трансформацията започне, тогава се появяват и въпросите дали покупките са наистина необходими. Освен това каза, че в България има добри примери свързани с жените и предприемачеството.

“Ако живеем с по-малко, това не ни прави по-бедни, а по-разумни”, сподели Пенева.


Пълният запис от интервюто изслушай тук.