ClimAlt

57 Публикации

ClimAlt: Пример: Италианският Алтас на кръговата икономика – част 2

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В края на лекцията ще видим как е изграден въпросникът за картографиране на кръговите бизнеси в Италия и ще разгледаме някои примери за най-добрите практики в кръговата икономика.

ClimAlt: Пример: Италианският Алтас на кръговата икономика – част 1

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В тази част ще представим „Истории за кръговата икономика“ – проект, който показва възпроизводима методология за каталогизиране и картографиране на компании, сдружения, публични администрации и изследователски организации, които извършват дейности, свързани с кръговата икономика и в подкрепа на екологична, икономическа и социална устойчивост.

ClimAlt: Кръговата икономика в Програма 2030 за устойчиво развитие

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В част 4 на лекцияta ще се запознаем с Програмата 2030 за устойчиво развитие (цели и измерения) и ще научим как кръговата икономика е включена в нея.

ClimAlt: Пакетът за кръгова икономика на Европейския съюз

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В този урок са разгледани европейските политики по отношение на кръговата икономика: „Към кръгова икономика: програма за нулеви отпадъци за Европа“ (2014); предложение за законодателен пакет (2015) и одобрени директиви (2018).

ClimAlt: Кръговата икономика на практика

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В това видео са разгледани пречките пред кръговата икономика – технически, културни, правни и икономически. Представени са и възможни решения – стесняване, забавяне и затваряне на материалните цикли; дематериализация; икономика на споделянето; моделът „Услуга, вместо продукт; потребител, вместо собственик“.

ClimAlt: Въведение в кръговата икономика

В тази лекция ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. Първата част на тази лекция представлява увод в темата за кръговата икономика. Анализиран е настоящият неустойчив икономически модел, след което се дефинират кръговата икономика и основните ѝ принципи. Направен е и исторически преглед на произхода на концепцията за кръгова икономика.

ClimAlt: Правни казуси: някои примери за съдебни дела за климата

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни спорове. В края на лекцията ще научим какви са основните правни принципи, с които се обосновават съдебните дела за климата. Ще разгледаме и конкретни случаи в Холандия, Пакистан, САЩ и Норвегия.

ClimAlt: Съдебни дела за климата

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни спорове. В този урок са представени целите и същността на съдебните дела за климата.

ClimAlt: История на движението за климатична справедливост

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни дела. В настоящото видео е разгледана историята на движението – въвеждане на определение за климатична справедливост от CorpWatch; Първа алтернативна международна среща на върха по въпросите на климатичната справедливост в Хага; 27 принципа от Бали; Декларация от Дърбан и др.

ClimAlt: Климатична справедливост – въведение

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни дела. В този видео-урок ще разберем защо е необходима климатичната справедливост, какво е климатичен дълг и ще се запознаем с произхода на движенията за климатична справедливост.