До 2050 г. броят на климатичните бежанци може да достигне между 150 и 250 млн. души

Нашият автор д-р Зорница Спасова в интервю за БНР “София” за нарастващия брой бежанци в следствие на климатичните промени.

През последните 30 години, екстремните метеорологични явления като бури, суши и наводнения са се увеличили трикратно, а с това се и средногодишният брой на емигрантите поради природни бедствия. 

От 2008 г. досега, 26 милиона души са променили местообитанието си, заради природни бедствия. През 2050 г. се очаква броят им да достигне между 150 и 250 млн. души.

„Климатични бежанци“ възниква като понятие през 70-е години на миналия век, като тук се включват всички бежанци, които са по причини на природни бедствия, не само от климатично-метеорологичен произход, но това са геофизични бедствия, като изригване на вулкани, цунами, земетресения и т.н.“, каза Зорница Спасова.

Тя добави, че през последните години, болшинството от тези бежанци са по причини на климатичните промени.

„Установено е, според едно проучване на най-голямото застрахователно дружество, че споменатите геофизични причини не се променят като брой, докато борят на метеорологичните и климатичните бедствия нараства през последните 30 години между 3 и 4 пъти“, добави Спасова.

Горещите точки, които генерират най-много климатични бежанци са повишението на морското равнище и сушите.

Оригиналната публикация, заедно с пълния запис от гостуването, виж тук. Статия на д-р Спасова за бежанците прочети тук.