Пресклуб: Топлинен остров в София – какво е влиянието му върху градската среда и хората?

За последните 145 г. температурата в централните части на София се е повишила с приблизително 4 градуса поради нарастващата урбанизация, потреблението на енергия и климатичните промени. 

На 31 май 2023 г. Климатека организира провеждането на пресклуб на тема “Топлинен остров в София – какво е влиянието му върху градската среда и хората?”. В него д-р Лидия Витанова представи феномена “Градски сотров на топлина”, с акцент върху неговото влияние в град София. Тя също така разказа какви са възмонжите мерки за управлението на това явление. Благодарим на всички присъстващи медии, които отразиха събитието!

Градски остров на топлина е разликата в температурата на въздуха между града и околните райони, обясни Витанова. Тя посочи, че факторите, които му влияят са: топлината, генерирана от човешката дейност, увеличената консумацията на енергия, повишаването на трафика, намаляването на растителност. Сред причините за появата му са още застрояването и пренаселването. 

Градският топлинен остров може се появи еднократно, както и последователно, най-вече сутрин и вечер. Проявява се във всички сезони. За разлика от него горещите вълни се проявяват обикновено в лятото, разказа още Витанова. 

Градски остров на топлина е разликата в температурата на въздуха между града и околните райони, обясни Витанова. Тя посочи, че факторите, които му влияят са: топлината, генерирана от човешката дейност, увеличената консумацията на енергия, повишаването на трафика, намаляването на растителност. Сред причините за появата му са още застрояването и пренаселването. 

Градският топлинен остров може се появи еднократно, както и последователно, най-вече сутрин и вечер. Проявява се във всички сезони. За разлика от него горещите вълни се проявяват обикновено в лятото, разказа още Витанова. 


Настоящият текст от е част от статията “За последните 145 години температурата в централните части на София се е повишила с приблизително 4 градуса, заяви Лидия Витанова” на Борислава Бибиновска от БТА. Статията можеш да намериш тук.

Виж публикации от пресклуба от други медии: