Влиянието на горите върху климата

В първия ден от „Седмица на гората“ проведохме втория ни пресклуб на тема „Влиянието на климатичните промени върху българските гори“. В него доц. д-р Момчил Панайотов от екипа ни представи интересни данни и прогнози за състоянието на българските гори под въздействието на климатичните промени.

Благодарим на всички медии, които участваха в отразяването на събитието. Виж публикациите им тук:

  1. Капитал
  2. БТА
  3. actualno.com
  4. БНР програма “София”
  5. lupa.bg
  6. БНР програма “Христо Ботев”

По думите на д-р Панайотов, нещо, което през последните години все-повече се повтаря е, че горите не осигуряват само дървесина, както много хора считат, а осигуряват редица други ползи. От тях на първо място са чистите питейни води. Горите също така защитават от порои и наводнения и в по-глобален контекст те, заедно с океана контролират климата.

“Горите са това нещо, което поглъща в крайна сметка много голямо количество въглеродни газове. И една оценка, която е направена в Националния доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове е, че горите са компенсирали около 12% от всички емисии в периода 1988-2011 г. в България. А реално, ако включим и горските почви, този процент ще се увеличи още повече и то значително”, каза доц. д-р Панайотов.

Той заяви също, че на база на Парижкото споразумение за изменението на климата трябва да се увеличи значително тази роля в ЕС, както и в глобален план. Освен това каза, че очакванията за Южна Европа и България е сушите да се увеличат за в бъдеще, а те са едно от нещата, които влияят най-значимо върху растенията.

“Очакваме също така по-интензивни и по-чести екстремни климатични прояви, като типичен пример са силните бури и поройните извалявания. Тези екстремни климатични прояви имат потенциала да бъдат с много сериозен ефект, много по-сериозен ефект отколкото бавните климатични промени, към които все-пак може да има адаптация на екосистемите”, заяви доц. д-р Панайотов.

По отношение на нещата, които могат да се направят за опазване на някои видове, той каза, че в Югозападна България в последните години са били изпълнени няколко проекта. Доц. д-р Панайотов заяви, че ако в миналото са били засаждани гори за дърводобив, за в бъдеще трябва да създаваме култури, които са максимално устойчиви, носят ползи, но и понасят предизвикателствата на климата.

Според думите му, понякога целенасочено се извършват сечи за да може да бъдат разредени тези гори и за да може да се помогне за появата на други видове.

“Ние трудно може да влияем на глобалния климат, това е нещо, което трябва да се разбере, но в същото време можем да влияем много на локално ниво”, каза доц. д-р Панайотов.

Пълното интервю с д-р Панайотов чуй тук.