Момчил Панайотов

11 Публикации

Момчил Панайотов: Горите са много по-уязвими, отколкото ни се иска

Съвместен материал на д-р Момчил Панайотов и Василена Мирчева от БНР – Христо Ботев, разработен в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.

Момчил Панайотов: Все по-често има пожари на границата да излязат извън контрол

Интервю на доц. д-р Момчил Панайотов от екипа ни в Дневник относно мерките срещу пожарите в България.

Какви са проблемите на дърветата в градска среда?

Големите градове в България имат добро наследство от трайна дървесна растителност, но днес за нея не се полагат достатъчно грижи и липсва разбиране за ползата ѝ. Добро озеленяване е сред най-ефикасните методи за намаляване на прегряването в градовете. Много често обаче градските дървета се намират под значителен стрес в резултат от небрежното отношение и неправилните действия, подсилени и от засилващите се климатични промени и всички тези фактори влошават състоянието и съкращават живота им. Имаме нужда не само от професионална грижа за градските дървета, но и от работеща нормативна уредба, която да позволява пряко третиране на трайната дървесна растителност като основен градивен елемент на зелената система на всеки град.

Пресклуб: Защо градовете трябва да “дишат” и ролята на градските дървета в контекста на климатичните промени

На 15 юни 2023 г. Климатека организира провеждането на пресклуб на тема “Необходими са нормативни промени за опазване на дърветата в градската среда?”. В него доц. д-р Момчил Панайотов разказа за значението на градската растителност и възможните начини за нейното опазване. Благодарим на всички присъстващи медии, които отразиха събитието!

Защо градовете трябва да “дишат” и ролята на дървета

Момчил Панайотов от авторския ни екип гостува в предаването “100% Будни” по БНТ, където разказва за значението на градската растителност в контекста на климатичните промени.

Застрашени ли са горите на България – доц. Момчил Панайотов, дендролог

Участие на доц. Момчил Панайотов от екипа ни в подкаста на Българско рационално общество.

Проблеми на дърветата в градска среда

Доц. д-р Момчил Панайотов от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио Видин относно проблеми на дърветата в градска среда, които страдат и от човешка намеса, и от климатичните промени.

Как влияе климатът над горите?

Доц. д-р Момчил Панайотов от авторския ни екип пред Радио София относно влиянието на климатичните промени над горите. По думите му България е страна, която много зависи от земеделие, горски и водни ресурси, и ако нещо в климата е неблагоприятно в средата, в която живеем, то касае всеки един от нас.

Климатичните промени и горите

Момчил Панайотов от авторския ни екип разказва за БНР Видин относно очакваните отражения на измененията на климата върху горите.

Горите ще бъдат от най-засегнатите екосистеми от климатичните промени

Горите са сред най-важните и уязвими по отношение на климата екосистеми. Те имат основна роля за поглъщането на въглероден диоксид и дългосрочното съхраняване на въглерод. Същевременно климатичните промени имат потенциал да предизвикат значителни, често неблагоприятни промени в горите в глобален и локален контекст. Въпреки, че широката общественост в България нерядко отказва да приеме наличието на климатични промени, вече се наблюдават примери, които изискват по-сериозно внимание, разбиране и в някои случаи – действия. В различни стратегически документи са очертани редица такива, но за реалното им прилагане е необходим широк консенсус в обществото, подготвени специалисти и готовност за инвестиции.