Готови ли са българските граждани да произвеждат сами енергията си?

Павлин Стоянов от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио София относно начините за въвеждане на децентрализирана енергийна система в България.

Темата за енергията и отоплението, особено през зимата, е дълбоко свързана с човешките права. България е сред страните с високи нива на енергийна бедност и голяма част от населението не може да си позволи да живее в комфортно отоплен дом през зимата.

Павлин Стоянов е част от авторския екип на „Климатека“. Той развива правни технологии и специализира в областите енергетика и климат от почти 15 г. Павлин е ръководител за България на екипа, консултирал моделирането на Националния план енергетика и климат. Пред Радио София той обясни, че става въпрос за реформа на енергийната система и енергийна пазар от силна централизация към децентрализирана енергия.

„Децентрализирана енергия означава, че производството е близо до потреблението, по-ефективно е, защото не се разходват по преноса големи количества енергия. По-достъпно е, защото технологиите се развиват и стават все по-евтини. Енергийните общности са форма, която се развива в Европа, с цел по естествен начин да се справи с различни предизвикателства, свързани или с не добро снабдяване с енергия на някакви отдалечени райони, или да се справи с цел, която е да подобри живота на хората“, каза Павлин Стоянов.

Общата дейност на енергийните общности постига икономически, социални и екологични ползи. Например – намаляване цените на енергията, подобряване на околната среда в региона, набиране на фондове за общополезни дейности. За да се даде възможност на гражданите да се кооперират и да не зависят изцяло от големите енергийни предприятия, трябва да бъдат въведени конкретни законодателни промени в България.

Павлин Стоянов допълни, че енергията, която могат да произвеждат енергийните общности е по-евтина, тъй като не влиза в общата мрежа.

„Това е целта. И ако евентуално тази енергия е произведена повече от консумацията, тя може да се продава и на трети лица. Целта е този тип формирования да бъдат стимулирани от държавите. Целта е хората не да печелят и да трупат средства, а парите, които спечелят от продадената енергия, да ги използват за нещо пряко свързано с общността, например – да санират блока си“, допълни Стоянов.

Според него са необходими информационни и обучителни кампании за развитието на енергийните общности. Все още в България има само опити за такива, но все още няма истински работещи.

Няма цялостна концепция на държавата за развитието на енергийните общности, няма и цялостен план, който да обясни защо те са полезни за държавата и за общините, добави Павлин Стоянов.


Пълния запис от интервюто чуй тук.