ЕК задължава държавата да насърчава енергийните общности

Павлин Стоянов от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио София относно енергийните общности и ползите от тях.

Европейската комисия е преценила, че трябва да се насърчи масовото инсталиране на малки инсталации за производство на чиста енергия – фотоволтаици, например. Затова задължава държавите да въведат стимули за собствено производство на електричество от ВЕИ, за улесняване на процедурите и функционирането на енергийни общности. Може да се въведат някои облекчения или дори привилегии.

Обслужването на едно гише е възможно, но не е достатъчно. Хубаво е общината да не е само приемчик, но и активно да помага, да бъде двигател в това отношение.

Това коментира в студиото на Радио София Павлин Стоянов. Той е юрист, част от авторския екип на „Климатека“. Развива правни технологии и специализира в областите енергетика и климат от почти 15 г. Ръководител за България на екипа, консултирал моделирането на Националния план енергетика и климат.

Стоянов обясни, че енергийните общности са концепция, изградена въз основа на идеята за кооператива. Това са организации на граждани, малки и средни предприятия и/или общини, които позволяват участниците в тях да споделят, произвеждат и използват енергия за общо благо. При тях не финансовата печалба е основна цел. Общата дейност постига други икономически, социални и екологични ползи.

Например – намаляване цените на енергията, подобряване на околната среда в региона, облагородяване на градската среда, насърчаване на културна или спортна дейност.

„Когато има държавно насърчаване на този тип дейности, е необходимо да има някой, който да следи да няма злоупотреби“, каза още Павлин Стоянов. И подчерта:

„Освен ЕК, и международни институции, и неправителственият сектор се опитват да подготвят държавата да влезе в ролята си, да улеснява и да насърчава инициативите в този сектор, да дава повече свобода на гражданите, а не само да усвоява европейски средства за строителство.“


Виж интервюто тук.