Необходимо е по-конкретно дефиниране на енергийните общности в Закона за енергетиката

Павлин Стоянов от авторския ни екип в интервю за Bloomberg TV Bulgaria относно каква трябва да бъде ролята на енергийните общности в България.

Енергийните общности са дефинирани в 2 директиви на ЕС. Едната е тази, която регулира електроенергийния пазар и ги нарича граждански енергийни общности, в които може да има производство от всякакъв вид източник. Другата директива цели да насърчава възобновяемите енергийни източници и дефинира конкретно енергийни общности от възобновяема енергия. В момента в парламента между 2 четения е законопроект за изменение на Закона за енергията за възобновяеми източници. Там има много по-изчерпателни предложения за регулиране на енергийните общности от възобновяема енергия. Това, което е предложено в момента за обществено обсъждане в Закона за енергетиката, е крайно недостатъчно. То е бегъл щрих, напомнящ за директивата, но не и някаква конкретна и работеща регулация. Това каза Павлин Стоянов – юрист и автор в “Климатека” в предаването ”Чиста енергия” с водеща Вероника Денизова.

”Енергийните общности са нещо ново за България и за енергийния пазар. Те са една форма на организиране на бизнеси, която цели промяна в посока децентрализация на електроенергийната система и електроенергийния пазар. Това е форма, в която хората могат да се организират, да инвестират в някакви мощности и в инсталации за съхранение, дори в собствена мрежа, за да могат да доближат малкото производство до употреблението, да оптимизират разходите за пренос, да могат по-лесно да балансират кога да потребяват спрямо производствата. Това нещо трябва да се регулира в повече детайл, за да се дефинира ролята като нов пазарен участник на общността на пазар, а това не е направено.”

В поправките в Закона пише, че ще се работи в посока за облекчаване за регулаторните и административните пречки. Според Стоянов една от тези спънки е невъзможността да се изгради вътрешна затворена мрежа, която да не попада под изквасванията за лицензиране на разпределителна мрежа. Друг проблем е все по-трудната връзка на подобни инсталации със сегашната мрежа, дължащ се на огромният наплив от големи ВЕИ инсталации. Освен това гостът изтъква, че в момента хората, които искат да организират енергийна общност по смисъла на директивата, не могат да го направят, защото няма дефиниция на този субект на електроенергийния пазар.

”Надяваме се предложенията към Закона за енергията от възобновяеми източници да бъдат приети с малко или повече изменения, но в конкретиката, с която са предложени от група неправителствени организации и от експерти от частния сектор, защото те са конкретни и базирани на международен опит и анализи.”


Пълният запис от интервюто изгледай тук.