Николай Петков: Все повече намалява времето за приспособяване към климатичните промени

Николай Петков от екипа ни участва в интервю по БНР Благоевград, за да представи ключовите изводи от новия доклад на Междуправителствения панел по климатичните промени – IPCC.

„Код червено“ за човечеството обяви екипът на Междуправителствения екип по климатичните промени на ООН – научна организация, съставена от водещи изследователи на климата. Това беше през лятото, август  миналата година. Шест месеца по-късно, тревогата за климатичните промени, тяхното отражение върху хора и природа, за готовността ни да се приспособим, е още по-голяма.

Нов климатичен доклад, публикуван на 28.02.2022 година, отново и вече много остро предупреждава за последствията от климатичните промени. „Този доклад набляга на последиците върху хората, екосистемите и също така говори за възможностите за приспособяване към тези промени“, поясни за Радио Благоевград Николай Петков, координатор в екипа „Енергия и климат“  на екологичното сдружение „За Земята“.

Той посочи, че климатичните промени стават все по-сложни, трудни за разбиране и управление. Сред  най-съществените са: увеличена смъртност, заради горещи вълни; забавяне растежа на селскостопанската производителност; недостиг на вода за значителна част от населението на Земята; силно застрашени са между 15% и 23%  от защитените територии в „Натура 2000“; десет пъти по-висок е станал рискът от изчезване на редица биологични видове. „Има предупреждение за района на Южна Европа и Средиземноморието, което засяга и България. Счита се, че ще има по-висока смъртност и заболеваемост сред хората и промени в екосистемите в следствие на  горещини. Топлинен стрес и засушаване ще причинят значителни загуби в земеделието през този век за обширни територии в Европа“, каза още екологът и посочи, че задълбочаващите се климатични промени изискват превантивни, съгласувани, глобални действия за адаптация на хората, за възстановяване и запазване на природата, защото “Все повече намалява времето за действие!

Пълния запис от интервюто чуй тук, а статията на Николай Петков за доклада на IPCC прочети тук.