Николай Петков: Човешкото влияние върху климата на планетата е недвусмислено

Николай Петков от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио Благоевград относно най-новия доклад на IPCC.

Междуправителствената експертна група по климатичните промени(IPCC)  е организация в рамките на ООН, която има за цел да обобщава състоянието на науката за климата и климатичните промени. На 20 март 2023 година  IPCC публикува “Синтезиран доклад – Климатични промени 2023”, който  казва, че светът има едва седем години, за да намали вредните емисии наполовина. По тази причина Генералнитя секретар на ООН Антониу Гутериш го определи като “наръчник за обезвреждане на климатичната бомба със закъснител”.

Николай Пенков от екологичното сдружение „За земята“ и част от екипа на платформата „Климатека“ познава добре темата. В интервю за Радио Благоевград той посочи, че „за пореден път се подчертава, че човешкото влияние върху климата на планетата е недвусмислено и това е довело до затопляне на температурата на повърхността на Земята. Отново се подчертава, че във всеки един район планетата вече има влияние  пряко върху метеорологичното време, както и за зачестяване, интензифициране на екстремни метеорологични климатични явления“. Официално предприетите мерки от всички държави за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C до края на века се оценяват като недостатъчни. Сценариите на докладана IPCC, за които има над 50% вероятност да не бъде превишена тази цел от  1,5°C, предвиждат приблизително 43% намаление на парниковите емисии до края на това десетилетие, 60% – до 2035 г. и 84% – до 2050 г., спрямо нивата на емисии от 2019 година.


Пълният запис от интервюто изслушай тук.