Нарастват случаите на екстремно време в България

Николай Петков в интервю за БНР “Видин” относно нарастването на риска от екстремни метеорологични явления в света и в България. 

Средната температура на повърхността на Земята се е повишила с 1,1°С спрямо края на 19 век. Лятото на 2023 г. в Северното полукълбо бе най-топлото в историята на метеорологичните наблюдения, докато това на 2022 г. бе най-топлото в Стария континент, а миналата годината беше най-топлата за много страни от Западна и Централна Европа. Затоплянето в Европа е 2 пъти по-бързо от средното за света, според Световната метеорологична организация (СМО). Страната ни не е изключение от тази тенденция на затопляне – България е сред страните в Европа с най-рязко нарастване на случаите на екстремно време

“Екстремно метеорологично явление това е явление, което се счита за сравнително рядко за дадено време от годината или за дадено място. Като вече има доста начини, по които може да се дефинира. Най-точно е чрез математическата статистика. Вече относно какви са признаците в България, първо – средно знаем, че има затопляне, което е по-изразено през лятото отколкото през зимата като цяло повишена средногодишната температура. Виждаме нарастване на продължителността на горещите вълни. Според много изследвания вижда се, че има нарастване на броя дни в България с температура над 32 градуса, нараства продължителността на горещите вълни, също така в някои райони има и нарастване на високи минимални температури – над 20 градуса. А паралелно виждаме и известно намаление на периоди в необичайно студено време. А от друга страна екстремните валежи, валежи, които са примерно броят дни в година с денонощна сума на валежа над 20 милиметра или над 60 милиметра дори, вече говорим за доста интензивен валеж също има нарастване за голяма част от страната”, каза Николай Петков – магистър по “Метеорология”, експерт в екологично сдружение “За Земята”, част от авторския екип на Климатека.

Счита се, че със затоплянето на климата в световен мащаб екстремните явления могат да бъдат по-вероятни, т.е. да имаме по-продължителни периоди на необичайно горещо време. В края на 20 век е имало засушаване в България, докато сега е нараснал средно валежът, по-скоро е станал по-неравномерен, смята Николай Петков.


Пълния запис от интервюто изслушай тук.