Липсва напредък в понижението на емисиите на парниковите газове

Николай Петков от авторския ни екип пред БНР “София” относно изводите от изминалата конференция по климатичните промени – COP27.

От 6 до 20 ноември 2022 г. в Шарм ел Шейх в Египет се проведе COP27 – 27-та конференция за климатичните промени. На нея присъстваха над 120 световни лидери, делегати от над 190 държави и десетки хиляди регистрирани участници – политици, наблюдатели, експерти и активисти.

“За съжаление и тази година беше постигнат по-скоро доста слаб и плах напредък. Да, отбеляза се развитие по т. нар. фонд за “Загуби и щети” за подпомагане на по-бедни държави, но по най-важните въпроси за допълнително и по-нататъшно понижаване на емисиите на парникови газове, които са всъщност основният причинител на глобалното затопляне на този етап няма нов напредък”, сподели Петков.

Той допълни, че намаляването на световните емисии трябва да стане незабавно, ако искаме да се вместим в целта заложена в Парижкото споразумение. Относно това, че заради войната държавите са направили “крачки назад” в добиването на зелена енергия, Петков поясни, че лидерите на Германия и Франция са заявили, че ще продължат да отстояват идеите да не позволяват на сегашната криза да ни отхвърля от целите за рязко понижаване на емисиите и преход към възобновяема енергия.

“Вероятно и в най-лошите случаи ще оцелеем като вид, но въпросът е какво ще бъде качеството на живот. В момента по независими оценки, както и по оценка на Междуправителствения панел за климатичните промени към ООН, глобалното затопляне към края на века ще бъде към 2.5 градуса на база сегашните политики. Ако на 100% се приложат всички и сегашни политики и всякакви заявени но все още неконкретизирани цели, има шанс това затопляне да бъде ограничено до под 2 градуса”, отбеляза Петков.

Относно Парижкото споразумение той посочи, че България също го е подписала, но тъй като се е заговорило за това, че можем да изпълним споразумението без да излизаме от въглищната енергия, това противоречи със становището на световните експерти. По думите му на ниво политики трябва да има движение за преход към възобновяема енергия, колкото се може по-бързо. Също така е важна и трансформацията на сградния фонд, защото над 90% от жилищата в България са с най-нисък клас на енергийна ефективност.


Пълния запис от интервюто изслушай тук. Статията относно равносметката от конференцията по климатичните промени – COP27, прочети тук.