Николай Петков: Промените на климата променят и сезоните

Николай Петков от авторския ни екип в интервю за БНР – Благоевград относно рекордите през последните месеци и въздействията на климатичните промени върху сезоните.

През последните години сме свидетели на нетипично за съответните сезони време. Изминалата 2023 година бе най-топлата в човешката история. По-точно от 1850 година насам, годината, която се приема за основополагаща, тъй като е от прединдустриалния период на света – след това човекът играе съществена роля във всички природни процеси. Януари и февруари на 2024 година също са над обичайните климатични норми.   „Задълбочават се климатичните промени, по-точно – повишението на земната температура“, потвърди за Радио Благоевград Николай Петков от платформата „Климатека“ и в това отношение България не прави изключение. „Най-основната причина е затоплянето на климата на Земята, което се дължи най-вече на парниковите емисии, т.с. човешкият фактор е определящ в съвремието“,  коментира експертът. Той отбеляза, че всички сезони се затоплят и обща тенденция е периодът в годината с летни температури да става все по-дълъг, за сметка на останалите сезони. „Разбира се, не навсякъде ситуацията е еднозначна. Често в България се говори, че пролетта и есента ще изчезнат. Трудно е да се каже това, трябват повече проучвания“, каза още Николай Петков и посочи, че четирите сезона по нашите географски ширини за сега се запазват, въпреки, че се затоплят. Бъдещето обаче може да донесе нова преоценка на ситуацията.


Пълния запис от интервюто изслушай тук.