Жените са по-уязвими от измененията на климата

Д-р Зорница Спасова от нашия екип в интервю за предаването “Цветовете на деня” с Йорданка Петрова по Радио Видин за въздействията от измененията на климата, като засушавания и горещи вълни, върху жените.

Женският пол е по-уязвим към измененията на климата заради по-крехката физиология, по-ниския среден доход, зависимото положение в обществото, специфичните активности при изпълняване на семейните задължения… 

В световен мащаб природните бедствия като суша, горещи вълни, наводнения и бури убиват повече жени, отколкото мъже, особено засегнати са жените в по- млада възраст. Това се посочва в доклад на междуправителствената комисия по изменение на климата. Данните са публикувани в “Климатека”- онлайн платформата, която има за цел да направи науката за климата достъпна за всички.

“Това вече е официално признато…. за първи път се обръща внимание на това, че жените са една от уязвимите групи към изменение на климата. Защо е така? Освен физиологична, така да се каже ние сме по-слабия пол, зависима роля в обществото, по-ниски доходи, по-висока безработица, някои традиционни дейности във връзка със семейните задължения поставят жените в уязвима позиция спрямо мъжете”.

С увеличаването на глобалната температура на въздуха и летата стават по- горещи. Горещите вълни увеличават своята честота. Това представлява период на задържане на горещото време. Горещите вълни са свързани с увеличение на смъртността, а в Европа е установено, че повечето жертви са жените.

“Такива изследвания в други континенти не потвърждават тази тенденция, но това е свързано вече с начина на живот на мъжете. Например, по-голямо количество време прекарват навън и се излагат на риск от жеги. Докато за Европа категорично всички проучвания показват, че жените са по-уязвими. Освен това, в местата с по-топъл климат се наблюдава по-ранно менархе- първа менструация при жените и по-кратък репродуктивен период. Също така, при големи жеги се наблюдава и нарушение в менструалния цикъл на жените”, обясни Зорница Спасова.

По- ниската поносимост към топлина на жените се обяснява с това, че те имат по-висока температура на тялото и на кожата и са по-малко толерантни към горещината в сравнение с мъжете. България е европейска държава, но е най-бедна в Европейския съюз. Адаптацията към изменение на климата изисква средства. България е на последно място по снабденост с климатици в домовете, сочи предпоследното преброяване на населението.

“Около половината от населението не разполага с такива в домовете. Друга неблагоприятна особеност, специално за България, това е, че имаме голям дял на хората, които страдат от хронични заболявания- над 40%”, каза още Зорница Спасова.

Установено е, че повечето от хронично болните са жени. Жените преобладават в половата структура на нашето население, като особено изразено е това във високите възрастови групи, които обичайно са по-уязвими към климатичните опасности. Според данните от третата вълна на Европейското здравно интервю, 40,2% от българите страдат от хронични заболявания или някакъв продължителен здравословен проблем. Водещ здравен проблем е високото кръвно налягане (хипертония). Още данни за влиянието на климата върху женския организъм чуйте в звуковия файл. 

Пълния запис от интервюто чуй тук, а статията на д-р Спасова за климатичните промени и жените прочети тук.