Категория : Резюме, прессъобщение

Съвместен симпозиум на IPBES и IPCC относно биорзанообразието и климатичните промени – медийно съобщение

Медийно съобщение относно съвместния семинарен доклад на IPBES и IPCC относно биоразнообразието и климатичните промени.