Категория : Графики и визуализации

България: Изоставаща в енергийния преход

Информационна брошура, съдържаща информация относно настоящото и бъдещото състояние на енергийния преход в България.

Climate Change Worksheet

Кратка брошура, обясняваща механизмите на промените в климата.