Строителството по еко стандарти дава добавена стойност и конкурентни предимства

Д-р Божидар Иванов от авторския ни кръг с интервю по БНР – Радио София относно въздействието на строителната индустрия върху климата.

Климатичният отпечатък на строителната индустрия продължава да расте. Според последните данни на ООН, през 2021 г. строителният сектор е бил отговорен за над 34% от търсенето на енергия, както и за около 37% от замърсяването с въглероден диоксид, в резултат на енергоемкостта и управлението на строителството на сгради.

Строителството е една от индустриите с най-голям негативен ефект върху околната среда от гледна точка на материалите, които се използват, както и от гледна точка на начина, по който сградите функционират.

Това подчерта пред БНР-Радио София Божидар Иванов, градски и социален изследовател, автор в “Климатека”.

Той обърна внимание на най-известните зелени сертификати за сгради – LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) и EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies).

Начинът, по който строим сградите и съоръженията, е от изключителна важност за качеството на живот, доброто икономическо развитие, активната и естетична градска среда и имиджа на града.

Проект, който следва екологичните стандарти, може да даде конкурентно предимство на пазара на съответния инвеститор, внася добавена стойност при бизнес сградите, убеден е Божидар Иванов.

Според него, от особена важност са усилията още при градското планиране и проектиране на жилищните сгради и на строителството като цяло на местно ниво. Може да се мисли и за стимули за тези инвеститори, които се съобразяват с екологичния отпечатък и повишават качеството на живот. Това в други страни се прави. Дори банките могат да предоставят преференции за купувачи на такива имоти.


Пълния запис от интервюто изгледай тук. Статията на Божидар Иванов по темата за екологичното строителство прочети тук.