Илияна Семерджиева

1 Публикации

Климатичните промени и решенията, които са в наши ръце

За да се справим с климатичните промени, са необходими усилия на различни нива, включително на индивидуално. Макар да сме малки частици от голямата картина, ние също носим отговорност за бъдещето на човечеството и на Земята. Навиците и изборите ни имат значение и могат да бъдат предпоставка за промяна и да послужат за храна за размисъл и подтик към действие за хората около нас. В тази статия ще намериш препоръки за действия, които можеш да предприемеш, така че да намалиш своя въглероден отпечатък. Списъкът със съвети не е изчерпателен и целта на публикацията е, от една страна, да даде основа, а от друга, да послужи за вдъхновение за търсене на още и нови решения.