Над 2000 вида са с изместен ареал поради промените в климата

Николай Петков от нашия екип в интервю за предаването “Нашият ден” на програма “Христо Ботев” на БНР относно най-важното от новия доклад на Междуправителствената експертна група на ООН за климатичните промени – IPCC.

“В края на февруари излезе докладът, който разглежда въздействията на промените в климата върху обществото и екосистемите, докато преди два дни буквално излезе доклад, който разглежда възможностите за смекчаване на промените в климата. Последният доклад се основава на над 59 000 научни статии.

Все повече последствия върху климатичните промени се отдават на човешкото въздействие, такива се наблюдават във всички райони на света.

Счита се, че половината от населението на Земята е уязвимо на изменения на климата. Има и много негативни въздействия върху конкретни видове. Счита се, че над 2000 вида са с изместен ареал поради промените в климата и дори са регистрирани конкретни изчезвания на видове. Има отделни ключови рискове за различните региони на планетата, включително и за Европа.

При прагът от 1,5 градуса по целзий отново ще има негативни последствия от глобалното затопляне, но те ще бъдат по-лесни за управление. В момента светът се насочва по-скоро към затопляне от 3 градуса на базата на сегашните политически ангажименти.

лед пандемията от Covid и временното намаляване на емисии през 2020 г. отново се наблюдават рекордно високи емисииЦелта от 1,5 градуса става все по-трудно достижима. Не е невъзможно, но са необходими близо 50% редукции на емисиите до 2030 г. Практически е  необходим пълен отказ от въглища, редукция на използването на нефт със 60%, а на газ със 70.“

Пълния запис от интервюто чуй тук, а статията на Николай Петков относно доклада на IPCC прочети тук.