Климатичният скептицизъм – субективно разбиране на обективния проблем

Д-р Симеон Матев от екипа ни гостува в Green Deal Podcast, където заедно с други експерти обсъжда казусите около климатичния скептицизъм.

В България липсва крайно политическо и медийно говорене относно съществуването и липсата на климатични промени. От една страна, причината е в  присъщото недоверие на българина към политици, наука и институции. От друга, заради обективната действителност, в чийто дневен ред са заложени други ежедневни проблеми, и заради факта, че България генерира по-малко въглеродни емисии вследствие деиндустриализацията през последните три десетилетия.

Продължителното говорене в глобален план, липсата на консенсус между големите държави и отдалечеността на проблема във времето и пространството са другите фактори, които влияят при формирането на по-скоро пасивно отричане от страна на обикновените хора. Този скептицизъм обаче не е достатъчен, за да акумулира собствена енергия, която би задвижила в противовес активни граждански или политически движения.

За учените инакомислието се изразява не толкова в отричане на самите промени, колкото в нюансите при разбирането на процесите, скоростта, интензитета и мястото, където се случват.


Записа от интервюто излушай тук.