Април 2021 г. пак бе по-топъл от обичайното, но най-студен за последните 6 години

Нашият автор Симеон Матев представя пред “24 часа” обобщение на състоянието на времето през април за България, Европа и света.

Тези по-хладни периоди в някои части на света ги има постоянно и не са в разрез с глобалното повишение на температурите, което се наблюдава през последните десетилетия, а само допълват непредсказуемостта на процесите и изострят нуждата от взимане на адекватни екологични мерки, допълни той.

В България средномесечните температури за април 2021 г. са под нормата за периода 1981 – 2010 г., като по предварителни данни отрицателното отклонение варира от 0,5 до над 3 °C. Както и в Европа, така и в нашата страна, толкова студен април не е имало от 2003 г. Обратно – най-топлият април до момента в България, е регистриран през 2018 г. с аномалия от над 5 °C.

Според данни от някои станции на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, с най-голяма отрицателна аномалия са някои райони на Северозападна, Северна Централна и Югозападна България. С най-малка отрицателна аномалия или близки до нормата са били средните температури в Източна България, крайните южни райони и Родопите. В синхрон с по-ниските средни температури беше и по-големият от нормата брой дни със слани в равнинната част на страната.

Тази година април е поредният по-топъл от нормалното месец, но тенденцията за по-малки по-стойност положителни аномалии, започнала от края на миналата година, се запазва, допълни синоптикът от “Климатека” Симеон Матев.

В Европа и Австралия средните температури са по-ниски от обичайните, докато в големи части на Африка и Азия е било по-топло от нормалното. В Арктика морският лед продължава да покрива по-малки площи от нормалното, докато около Антарктида се наблюдава стабилизиране на ледената покривка около обичайните нива.

Според обобщената информация от Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура на въздуха през април 2021 г. в глобален план е с 0,37 °C по-висока спрямо стандартния климатологичен период (1981 – 2010 г.) и с 0,19 °C по-топъл по новия климатологичен период 1991 – 2020 г. (в статията по-долу всички стойности, поместени в скоби, се отнасят за новия период). Април 2021 г. е с повече от 0,3 °C по-студен от най-топлия до момента април, отчетен през 2016 г. и 2020 г. Тазгодишният април е по-студен от всеки април през периода 2016 – 2020 г., по-студен е и от април 2010 г. , но е по-топъл от всеки останал април от 1979 г. насам.

През този век няма поднормен април спрямо нормата за периода 1981 – 2010 г., като последният такъв месец е отчетен през 1999 г. Най-студеният месец април от 1979 г. е регистриран през 1982 г. с отрицателна аномалия от малко над 0,3 (0,5) °C

В регионален план с най-голяма отрицателна аномалия през април 2021 г. е районът на Западна Антарктида, където отрицателната аномалия на места надхвърля 8 – 9 °C. Големи площи с отрицателна аномалия на средната температура на въздуха има и в Европа (по-надолу в статията е разгледано по-подробно), Канада, Източен Сибир, Китай и Австралия. Обратно – с най-големи положителни аномалии са Западен Сибир, полуостров Лабрадор, голяма част от Гренландия. Наднормени са били средните температури и в Близкия Изток, в големи части от Африканския континент, особено в Намибия и Република Южна Африка, както и в големи територии от Чили и Аржентина.

За температурата на въздуха над океанската повърхност е характерно, че за големи площи над Тихи, Индийски и Атлантически океан са отчетени положителни аномалии. Все още в синхрон с отслабващата (линкът е към динамична графика, променяща се ежедневно) Ла Ниня в по-голямата част от тропическия и субтропичния Източен Тихи океан температурите са били по-ниски. С малка отрицателна аномалия се открояват и някои райони на Южния Атлантик и части от Северния Ледовит океан в близост до Гренландия.

В Европа за пръв път от 2003 г. има толкова студен април. Средната температура през април 2021 г. е с 0,4 °C по-ниска от нормата за 1981 – 2010 г. или с 0,9 °C по-ниска от нормата за 1991 – 2020 г. Тази стойност е близка до стойността на 2003 г., но далеч от тази на най-студения април за последните 42 години, отчетен през 1997 г., който има отрицателна аномалия от малко над 2 °C. Интересно е да се отбележи, че с подобна аномалия, но в положителна посока е и най-топлият април, регистриран през 2018 г.

В регионален план на европейският континент април 2021 г. е поднормен в по-голямата част на Западна, Централна и Югоизточна Европа. С най-големи отрицателни аномалии са планинските райони на Скандинавието и някои места около Татрите и Карпатите. Студеното време през април доведе и до регистрирането на няколко дневни рекорда за най-ниска температура в редица страни. В Словения е подобрен националният рекорд за най-ниска температура през април, като са отчетени -20,6 °C.

Наднормени са били средните температури на Иберийския полуостров, във Финландия и Европейска Русия. Най-големи положителни аномалии до 6 – 8 °C са регистрирани в крайните североизточни части на континента и полярните острови Нова Земя и Шпицберген.

В Арктика площта с морски лед за април 2021 г. е с по-голямо покритие от последните пет години и е колкото площта през 2015 г. Тя е със 7 (6) % по-малко лед спрямо нормата за периода 1981 – 2010 г. (фиг. 4.) или с около 1 (0,6) млн. км2 под нея. Водач в листата по най-малко лед през април е 2019 г., а годината с най-голяма площ арктически лед е 1982 г.

През април по-голямата част от Северния ледовит океан все още е покрит с морски лед, но в периферията започва интензивно топене. Затова с изключение на североизточния сектор на Атлантическия океан, най-големите аномалии на концентрацията на морски лед обикновено се срещат в субарктическите морета.

В регионален план под средното е концентрацията на морски лед в една ивица тръгваща от полуостров Лабрадор на североизток, през Гренландия до Шпицберген и Нова Земя. Най-поднормена е концентрацията на морски лед в Северния Атлантик. В Тихоокеанския сектор, в района на Берингово море, се отчитат по-високи от нормата концентрации на морски лед.

В Антарктика през април 2021 г. обхватът на морския лед се доближава до средните стойности за 1981 – 2010 г., който е 7,2 млн. км2. Тазгодишната стойност на антарктичен лед, доближаваща средните стойности, прекъсва 4 годишни поредни стойности с по-малка площ на антарктичен лед.

Зад тази средна стойност на тазгодишната ледена покривка се крият големи регионални различия. По-голямата част от акваторията около Антарктика е с концентрации над средните, особено западно от Антарктическият полуостров. С по-ниски концентрации от средното се открояват северните части на морета Рос и Уедъл.

През април 2021 г. средните температури отново са над средните, но се запазва тенденцията на по-малки положителни отклонения, започнала още в началото на годината.

Виж оригиналната публикация на “24 часа” тук, a бюлетина на Симеон Матев за април 2021 в Климатека – тук.