Какво е “въглеродно градинарство”?

Роман Рачков от екипа на климатека гостува по Радио София. Той споделя за въглеродно градинарство – истема от практики, които целят свързания от растенията въглероден диоксид да бъде съхранен в почвата.

“Модерното земеделие съвсем не е екологосъобразна дейност. То е причинител близо на една четвърт от емисиите от парникови газове, като е основен причинител на емисиите от метан. Така че промените в поведението и практиките, които прилагаме в ежедневната си дейност би трябвало да засегнат и модерното земеделие”, сподели Рачков.

Той добави, че основният начин за улавяне на въглерод е дългото време на покритие на почвата с растения, но всичко зависи от местоположението и климатичната зона, в която се намира съответното стопанство.

Освен това каза, че трябва да се прилага научносъобразно торене на база почвени анализи, което в България не се правят, както и да се използват органични торове, вместо изкуствени. Рачков отбеляза, че земеделието от едро трябва да бъде пренасочено към семейно на по-малки почви, като по този начин хората ще се грижат по-добре за земята.


Пълния запис с участието изслушай тук. Статията на Роман Рачков относно въглеродно градинарство прочети тук.