Представи си кръговата икономика

Христо Панчев от екипа ни участва в предаването “Лабиринти на познанието” по БНР – Христо Ботев, където той обяснява какво е и какво не е кръгова икономика и има ли място пластмасата в кръговия модел на потребление.

Възможно ли е хората да живеят по-зелено и чисто, без да се отказват от блага и удобства, които са приели за даденост. Възможен ли е преход към зелени енергии, намалени отпадъци и щадящи природата технологии, без заплащането на висока социална цена? Това са част от големите въпроси на съвременния свят, а решенията им засягат всички, поради което е важно да си представим ясно какъв свят искаме и как трябва да изглежда преходът от линейна към кръгова икономика.

България се включи в глобалната инициатива Imagine Circularity, която представлява проучване в цял свят за възприемане на кръговата икономика. Анкетата е достъпна тук.

Въпросите в проучването са разработени от екип от учени от Институт „Коперник“ към Университета в град Утрехт и базираните в Брюксел експерти по комуникации от „Revolve Circular“. Партньор в проучването е Институт „Кръгова икономика“, а срокът за попълване на анкетата е 19 април 2022 г. Целта е проучването да обхване 1 милион души.

На базата на резултатите ще се разработят решения, които след това да могат да се прилагат при формиране на политики, иновативни бизнес модели и други инициативи на база на възприятията в глобален и национален мащаб.

Само чрез подобни проучвания, които акцентират на вижданията на отделни, заинтересовани групи, ще може да се предприемат адекватни действия за по-кръгови и по-устойчиви решения в полза на всички заинтересувани страни, коментират от организацията.

Пълния запис от интервюто чуй тук.