Ния Тошкова: Прилепите са ключови видове за здравето на екосистемите ни

Ния Тошкова от нашия екип участва в предаването “Лабиринти на познанието” по БНР – Христо Ботев. Тя разказва за значението на прилепите за екосистемите и въздействията на климатичните промени върху тях.

„Здравето на хората зависи и от здравето на екосистемите – казва Ния Тошкова, която изследва как климатичните промени влияят върху прилепите. – Прилепите са ключови видове за здравето на екосистемите ни.

Насекомоядните прилепи често поглъщат близо 100% от собственото си тегло на нощ, като в менюто им влизат голям брой видове членестоноги селскостопански вредители. Като се вземе предвид многочислеността на колониите им, няма да е пресилено да заключим, че прилепите осигуряват биологичен контрол в континентални мащаби.

Освен това, те опрашват и разпространяват семената на над 1000 вида растения.

Ако прилепите ще изчезнат, Европа ще загуби 40% от селскостопанската си продукция.

Освен това, ако избием прилепите, техните вируси ще се прехвърлят към други бозайници, например гризачи, които ще пренасят заразата към човека.

Затова е важно да знаем как климатичните промени ще променят местообитанията на прилепите.“

Ния разказва и какво кара един изследовател да влезе в пещера и да прекарва вътре часове и дори дни, изследвайки прилепите, които са сред най-дълголетните бозайници и живеят 10 пъти повече от бозайници със сходни размери.

Тя споделя, че работата ѝ носи тръпката на откритието, на досега до места, в които преди не е стъпвал човешки крак и описва научната работа като вълнуваща и възможно най-далече от рутината, риска от прегаряне или апатията.

Ния Тошкова разказва и как докторантската програма на фондация „Карол Знание“ подпомага работата ѝ като изследовател и какви изненади подготвя Националният природонаучен музей през следващата година.

Пълния запис от интервюто чуй тук. Статията на Ния Тошкова за прилепите и климатичните промени – прочети тук.