Какво е устойчиво финансиране и защо е важно за зеления преход?

Надя Елчинова от авторския ни екип в интервю за предаването “Made in green” по Bloomberg TV Bulgaria относно устойчивото финансиране.

Устойчивото финансиране представлява опитът на ЕС да отговори на ангажиментите, поети със Зелената сделка и Парижкото споразумение, вследствие на което създава регулаторна рамка, целяща насочването на частни финансови потоци към устойчиви дейности. Все повече потребители и инвеститори държат да насочват капиталови потоци или да закупуват стоки и услуги от компании, които се квалифицират като устойчиви дейности по новата ESG рамка. Това коментира Надя Елчинова, автор в Климатека и адвокат в адвокатско дружество “Делойт Лигъл” в предаването „Made in Green“ с водеща Роселина Петкова.

“Част от регулаторната рамка, създадена по повод устойчивото финансиране, изисква от много компании – финансови и нефинансови, да оповестяват ежегодно т. нар. нефинансова информация . С тези отчети се цели постигане на прозрачност, за да може предприятията да демонстрират начина, по който оперират и да покажат напредък към една трансформация на техния бизнес модел към по-устойчив.”

По повод ESG отчитането гостенката припомня, че част от първия комплект стандарти за докладване на големите предприятия бяха окончателно приети през лятото на 2023 г. Те ясно открояват какво следва да се докладва по трите теми – околна среда, социален аспект и управление. Според Елчинова най-голямото предизвикателство пред компаниите ще бъде реформирането на вътрешните процеси така, че да се събира необходимата информация. Що се касае до малките и средни предприятия, които се търгуват на фондова борса – при тях се предвижда изготвяне на отделни стандарти за докладване.

“Зеленото финансиране отива при тези компании, които се представят добре във връзка с устойчивостта и демонстрират напредък по отношение на трансформация на техния бизнес модел. Всъщност това е целта – тези финансови потоци да се насочат към устойчиви дейности.”


Пълния запис от интервюто изгледай тук.