Юни 2020 г. изравни рекорда на юни 2019 г.

През последните две години сме свидетели на двата най-топли юни месеца

Симеон Матев е доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Според европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната глобална температура за току-що изминалия месец юни е с 0.53 ℃ по-висока от средната температура за периода 1981-2010 г. Същото отклонение имаше и юни 2019 г., който от своя страна беше най-топъл в историята на измерванията за месец юни. Т.е. юни 2020 г., заедно с юни 2019 г. са най-топлите юни от 1850 г. насам. 

Най-голямо отклонение от нормата е отчетено в Източен Сибир (фиг. 1.), като в този район на Земята за пореден месец се отбелязват температурни рекорди. В края на месеца в редица станции на Източен Сибир бяха отбелязани максимални температури между 35 и 37 ℃, стойности неотчитани през месец юни по тези земи. 

Фиг.1. Отклонение на средната температура на въздуха за юни спрямо нормата за 1981-2010 г за цялото земно кълбо. Източник: C3S/ECMWF

Високите температури в арктичните и субарктични райони на Земята изсушават бързо почвата и заедно със силните ветрове създават благоприятни условия за възникването и разпространението на горски пожари. Според данните към този момент площите с горски пожари в Сибир са подобни на тези от миналата година, но поради високите температури очакванията са тази година опожарените райони да са с по-голяма площ. 

В Западен Сибир, обратно, са отчетени едни от най-големите площи с отрицателна температурна аномалия (т.е. места с температури по-ниски от средните) през юни 2020 г. Такива има още и в Източен Китай, в Индия, както и на много места по Антарктическото крайбрежие, с изключение на Антарктическия полуостров, където е отчетна положителна аномалия с 2 до 4 ℃. 

В Европа (фиг. 2.) най-топло спрямо нормата беше на Скандинавския полуостров, в Прибалтика, Беларус и Украйна. Близко или малко под нормата са били средните температури в южните части на континента на трите южни полуострова – Балкански, Апенински и Пиренейски. 

Фиг.2. Отклонение на средната температура на въздуха за юни спрямо нормата за 1981-2010 г. в Европа. Източник: C3S/ECMWF

В България средните температури през месец юни тази година спрямо нормата 1981-2010 г. не показаха големи отклонения и може да се заключи, че месецът в температурно отношение е нормален. Над нормата с отклонение до към градус са някои райони на Северна и Източна България, докато много места от Южна България са с юнски температури под нормата. Най-голяма отрицателна аномалия има в най-южните райони на страната – Сандански и Кърджали, където средните юнски температури тази година са под средните с повече от градус – т.е. там юни 2020 г. е бил по-студен от обичайното. 

Очакванията са през следващите месеци да има известно забавяне в темпа на повишение на глобалните температури, поради прогнозирано засилване на Ла Ниня. Това често води до по-ниски средни глобални температури и до увеличаване на местата с отрицателни аномалии. Обикновено този процес е временен и се наблюдава няколко месеца, след което следва нова серия от рекордно топли месеци.  


*Публикацията е част от поредица, която прави обзор на метеорологичните и климатичните условия на глобално, регионално и локално ниво. Ежемесечните публикации излизат в рамките на следващия календарен месец и са базирани на обзор на Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) за предходния месец.