Пряка е връзката между климатичните промени и домашното насилие

Елица Станева-Бритън пред БНР “Радио Благоевград” относно връзката между климатичните промени и домашното насилие.

Изменението на климата все повече и по-често  води до редица физически и психични промени на индивидуално ниво. Икономическият стрес, породен от загубата на работа или финансова нестабилност отключва несигурност и гняв, увеличава риска от домашно насилие. „Вече чрез много качествени изследвания се вижда как жени споделят, че мъжете им, останали без работа, остават вкъщи и ги изкарват виновни. Започва било с физически или психически тормоз, а много напускат домовете си“, коментира за Радио Благоевград психологът Елица Станева – Бритън, част от авторския екип на платформата „Климатека“. 

Проучвания сочат, че повишаването на годишните температури с 1°C води до 6% повишаване на случаите на домашно насилие. А за 2022 година в България жертвите на домашно насилие са нараснали 4 пъти. „Тук наистина трябва да обърнем по-специфично внимание на финансовата несигурност, която в момента наблюдаваме, поради екстремните явления, заради които много семейства останаха без дом. Също така тази връзка се забеляза и по време на COVID, породена от обстоятелствата, че много семейства загубиха и работа, и останаха физически затворени един от друг, което  естествено поражда и стрес, и форма на агресия“, очерта картината в нашата страна психологът.


Пълния запис от интервюто изслушай тук.