Зорница Спасова и Пламена Маринова по БНР “Христо Ботев”: Горещи вълни, климатични промени и човешко здраве

Нашият автор д-р Зорница Спасова и Пламена Маринова – създателят на Климатека, гостуват по БНР “Христо Ботев”. Те представят платформата по повод нейния първи рожден ден, а д-р Спасова говори за опасността от горещите вълни на фона на промените в климата. В предаването по темата участва и психологът Андрей Ганев.

Въпреки глобалния срив на интернет, форумът „Климатека“ успя да отбележи годишнината си с уебинар за връзката между климатичните промени, горещите вълни и човешкото здраве на д-р Зорница Спасова. Чуйте интервюто с нея в „Лабиринти на познанието“.

Докато в глобален мащаб има научен консенсус, че климатичните промени съществуват, в България темата все още не е навлязла достатъчно и нерядко се обсъжда дали климатичните промени съществуват. Част от причините за това са, че проблемът е комплексен и изисква общи действия, които в много случаи надхвърлят възможностите на конкретния човек и създават усещане за безсилие пред приближаваща опасност от която или се крием, или отричаме – за психологическия аспект на темата за климатичните промени разговаряме с психолога Андрей Ганев.

„Климатека“ се роди в турбулентната 2020, белязана от глобална пандемия, икономическа и политическа криза. Въпреки, че общественото и медийното внимание бяха насочени към тези непосредствени предизвикателства, темата за климатичните промени също не търпи отлагане и изисква спешни мерки.

„Климатека“ е общност от учени с различен профил и опит, които представят на достъпен за публиката език проблемите, свързани с климатичните изменения.

Уебинарът, с който форумът отбеляза първата си година, успя да се състои въпреки глобалния срив на интернет, който породи редица тревоги и въпроси. Чуйте кратката равносметка, представена от Пламена Маринова.

Оригиналната публикация на БНР “Христо Ботев”, заедно с пълните записи от участията, може да видиш тук.