Защо жените са по-уязвими на климатичните промени?

Д-р Зорница Спасова от екипа на Климатека в интервю за БНР София относно влиянието на климатичните промени върху здравето на жените.

Измененията на климата влияят несъмнено на всички, но според учените жените са много по-уязвими към тях. Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към МЗ обясни, че жените са най-уязвими към горещите вълни и горещото време:

„Проучванията след горещата вълна през 2003 г., която взима 70 000 жертви в Европа, са установили, че във всички възрастови групи преобладават жените. Друго проучване казва, че жените са уязвими повече на безопасност на храните и продоволствена сигурност, природни бедствия от метеорологичен произход, те загиват повече при такива бедствия, замърсяване на въздуха, майчино репродуктивно здраве. Мъже пък са по-уязвими към инфекциозни болести“.

Това са тези полови или „джендър въпроси“, който са нови в стратегиите и плановете на държавите за адаптация към изменение на климата. Първата държава, която приема такава стратегия и план за действие е Мозамбик, в началото на 2010 г. Нейното правителство е първото в света, което включва „джендър въпроса“ в политиките за изменение на климата“.

„Разликата между влиянието на климатичните промени по отношение на половете се проявява в по-бедните държави, там където няма равнопоставено положение между половете, както и в земеделските региони“.

Адаптацията на дадена държава към измененият на климата изисква средства. Пример за това е закупуването на климатик за българските домакинства. Позовавайки се на данните от последното преброяване, тя обясни, че България е на последно място в ЕС по снабденост с климатици в домовете. Половината от населението не разполага с климатици в дома си, като се има предвид, че по-голяма част от бедното население са жени.

Според експерта, в България повечето хронично болни са жени, а хронично болните, особено със сърдечно-съдовете заболявания, които са на първо място сред хроничните заболявания, са уязвими към високите температури. Това са климатично чувствителни заболявания.

С климатичните промени ще се усилват последиците върху хората, повече ще се отразят на женския пол.

Пълното интервю с д-р Спасова изслушай тук. Статията ѝ относно климатичните промени и здравето на жените прочети тук.