Защо защитената зона “Долни Богров-Казичене” е толкова важна?

Дина Сиракова от авторския ни екип в интервю за БНР – Програма Христо Ботев относно значимостта на защитената зона “Долни Богров – Казичене”, антропогенното въздействие върху нея, както и потенциала ѝ за развитие.

“Всеизвестен факт е, че защитените зони у нас не се стопанисват устойчиво. Такъв е и случаят със защитена зона “Долни Богров-Казичене”, която е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, обявена за защитена през 2007 г. по Директивата за птиците. В момента районът е подложен на активна антропогенна дейност, което поставя редица сериозни предизвикателства пред пълноценното съществуване на зоната в бъдеще”, казва Дина Сиракова.

Точно за това бъдеще говорим с Дина Сиракова – тя е еколог, завършила е “Екология и опазване на околната среда” в Лесотехническия университет и има магистратура по специалност “Опазване на околната среда” в Софийския университет. Част е от авторския екип на “Климатека”, а дипломната ѝ работа е на тема природни и антропогенни местообитания в защитена влажна зона “Долни Богров-Казичене”.

Дина Сиракова изследва тази влажна зона, съвсем близо до София, повече от две години, като дори организира почистване на влажната зона, заедно със зелени организации и доброволци. Тя обяснява, че има съществуващи изследвания, които показват колко важно е това място за птиците, но растителните съобщества все още не са изследвани толкова задълбочено и все още не е поставян фокус върху замърсяването на мястото.

Според изследванията на Дина Сиракова мястото се променя не само заради човешкото въздействие и замърсяванията, но и под въздействие на климатичните промени – има данни за засушаване и затопляне в целия софийски район. “Използвахме данни за района и се отчетени продължителни периоди на суша и това, което се установява е засушаване и растенията реагират на тези въздействия. А това означава, че естествената растителност започва да се променя”, разказва Дина. “А за да запазим птиците тук, трябва да запазим местообитанията”, уточнява Дина Сиракова.

В същото време обаче тя вижда и потенциал за развитие на тази защитена зона – тя е съвсем близо до София, и има много възможности за създаване на място за почивка и отдих за хората. “Имаме нужда от повече природа във всекидневието си”, казва Дина.

За потенциала на това място, защо е важно и какви усилия са нужни, за да се съхрани и да се използва потенциала му, разговаряме с Дина Сиракова. А тя ни разказва също и за редките и застрашени птици, които могат да се наблюдават в защитената зона.


Линк към материала тук.