Строителството произвежда 40% от парниковите газове

Веселин Веселинов от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио Пловдив относно ролята на строителния сектор в измененията на климата и възможностите за използване на естествени материали.

Строителната индустрия е отговорна за около 40% от глобалните емисии на парникови газове, което оказва влияние върху климатичните изменения. Това коментира архитектът Веселин Веселинов, който е и част от платформата Климатека.

“Влиянието на строителството върху околната среда е голямо. През изминалата година в световен мащаб на седмична база е била застроявана площ с размерите на Париж. Очаква се до 2060 г. общата сградна площ в световен план да се удвои, съответно и риска за околната среда ще се увеличи многократно.

Строителството и процесите на производство на стомана и бетон отделят огромни количества вредни емисии, които са отговорни за консумацията на 30% от глобалните залежи на питейна вода.

Всяка година се произвеждат около 4 милиарда тона цимент, които се влагат в около 30 милиарда тона бетон и цената на това се равнява на глобални емисии на въглерод. Те са сравними с емисиите, които отделя световната авиация, т.е. около 7% от всички вредни емисиите.

Стоманата пък отделя два пъти повече въглероден диоксид спрямо собственото си тегло, т.е. 1 килограм строителна стомана отделя 2 килограма въглеродни емисии”, обясни архитект Веселинов.

Той добави, че по време на производството на стомана се образуват и други замърсяващи елементи, които допринасят за увреждане на почвата, на растителните култури и е една от причините за появата на киселинни дъждове.

Според архитекта използването на по-щадящите строителни материали не би оскъпило цената на имотите, тъй като самият им добив е по-евтин, а това от своя страна би направило и транспортните разходи по-ниски. Причината да не се използват е, че вече другите са се наложили през годините в масовото строителство.

Щадящи материали са конструктивното дърво, шперплата, сламата, глината, целулозата, индустриалният коноп, различните вати. По думите на арх. Веселинов те са въглеродно неутрални и премахват от атмосферата същото количество въглеродни емисии, което е необходимо за техния добив и производство.

“Всички тези традиционни материали имат и съвременни приложения и те се произвеждат не само в Европа, но и в България. Такъв тип са модулните панели с топлоизолация и пълнеж от слама”, коментира арх. Веселинов.


Пълното интервю изслушай тук.