България изостава значително в намаляването на въглеродните емисии от енергетиката

Сравнителен анализ на страните от ЕС показва липсата на амбиция в България за енергийна трансформация
Енергийният сектор е сред основните източници на емисии на парникови газове в световен мащаб. Резултатите от сравнителния анализ извършен от неправителствената изследователска организация EMBER показват, че седем държави, вкл. и България изостават в намаляването на въглеродните емисии в електроенергийния сектор. Дори според прогнозите, през 2030 г. страната ни ще бъде на трето място по емисии на парникови газове от производството на електроенергия, а това е много под средната стойност за всички 27 страни-членки на ЕС.