Какво е социална екология?

Социалната екология е теория и практика в социалните и психологични науки, която принадлежи към системния подход. Идеята е, че човекът е преди всичко екологично същество, т.е. той е неразривно свързан със средата си във всичките ѝ форми и мащаби. Статията разглежда измеренията на тези етични, развитийни и взаимодействени връзки, през призмата на поведението на хората по повод климатичните промени. Задачата е да разберем защо се оказва необходим този социално-екологичен подход и как и защо би могъл да работи.

Социалните науки и мястото им в дебата за климата

Д-р Милена Статева гостува в предаването „Нашият ден“ по БНР „Христо Ботев“. В програмата нашият автор коментира дали науката за обществото може да говори за климата.