Пожарите – една по-различна гледна точка

В статията е разгледана взаимовръзката климатични промени – пожари. Посочва се тяхното безспорно негативно въздействие, но и се посочват някои неочаквани ползи от тях, както и различни приспособления, които имат растенията за живот в среда, често опустошавана от огън.

Климатичните промени и пожарите

Влияят ли климатичните промени на увеличаването на честотата и интензитета на пожарите?