15 критично застрашени растителни вида, повлияни от климатичните промени

Последствията от промените в климата, които трябва да понасят растителните видове Попадането на различни видове растения в категорията на критично…

Как климатичните промени влияят върху растенията

Как въздействат промените в някои абиотични фактори върху живота на растенията