Почвите като уловители и източници на въглерод

Освен източник на хранителни вещества и среда за развитие на растенията, почвите са едновременно уловител и източник на големи количества въглерод.

Климатичните промени и материалните екосистемните услуги

Статията разглежда различните групи екосистемни стоки и услуги и въздействието на климатичните промени върху материалните услуги, като се обръща внимание на особено важни стоки като храна и питейна вода.

Климатичните промени и горите в България

Само няколко десетилетия след възстановяването на българските гори от вековно обезлесяване сме изправени пред ново голямо предизвикателство – промените в климата.

15 критично застрашени растителни вида, повлияни от климатичните промени

Попадането на различни видове растения в категорията на критично застрашените и намаляването на броя индивиди е пряко следствие от наличието на климатични промени.

Как климатичните промени влияят върху растенията

Статията описва как измененията в концентрацията на въглероден диоксид и промените в температурата и водата въздействат върху растенията и как те реагират на новите условия.