Негативният екологичният отпечатък на модната индустрия тревожи с мащаба си

Интервю на д-р Надежда Ангелова от авторския ни екип в БНР – Радио Благоевград относно негативното влиянието на модната индустрия върху климатичните промени.

Как разрастването на модната индустрия влияе върху климата и околната среда?

Интервю на д-р Надежда Ангелова от авторския ни екип в БНР – Радио София относно влиянието на модната индустрия върху околната среда и климатичните промени.

Какво е влиянието на модната индустрия върху климата и околната среда?

В днешния консуматорски свят ежедневно се произвеждат и купуват огромно количество текстилни продукти. Част от тях са с растителен или животински произход, а други са синтезирани от петролни продукти под формата на влакна. Всяка материя има своя въглероден отпечатък върху климата в резултат на добив, енергия за производство, транспортиране, третиране на отпадъците. Текстилната индустрия има значително влияние върху световната екология и се обръща все повече внимание на регулирането ѝ и преминаването към по-устойчиви практики на производство.