Каква е разликата между метеорология, климат и време

Метеорологията и климатът са „майка“ и „баща“ на „времето“